Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Hak Yarattı Alemi Aşkına Muhammed’in

Hak Yarattı Alemi Aşkına Muhammed’in Güfte: Yunus Emre hz Beste: Uşşaki Hüseyin Sebilci efendi Makam : isfahan Hak yarattı alemi aşkına Muhammed’in,Ay ve günü yarattı şevkine Muhammed’in.Ol dedi oldu

Read More

Hoştur yâ Rasûlallâh

Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Güfte: Selahaddin Uşşaki Beste: Mehmet Kemiksiz Aşkınla benim hâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Fikrin ile âmâlim Hoştur yâ Rasûlallâh Çeşmimden akar yâşım Derdindir ayakdaşım

Read More

Varını Canana Bahşeyleyen

Varını bahşeyleyen cumhur ilahisi Uşşak makamında evsat usulünde hazırlanmış. Güfteyi Fevzi efendi yazmış; Muallim İsmail Hakkı bey de bestelemiş. Uşşakileriz Varını bahşeyleyen canana Uşşakileriz Canını hazır eden kurbana Uşşakileriz

Read More

Muhammed’dir (S.a.v.)

KASÎDE-İ MUHAMMEDİYYE Ezel mahbûb-i Sübhânî Muhammed’dir Muhammed’dir Ebed matlûb-i Rahmâni Muhammed’dir Muhammed’dir Cemâli “cîm”e mücellâ kemâli “mîm”ine me’vâ Nevâli nûruna mebnâ Muhammed’dir Muhammed’dir Rumûz-i gaybına burhân turûz-i ‘aynına a’yân

Read More

Hüseyin Vassâf Efendinin Bir Dervişi

Hafız İsmail Nısfet efendi , Uşşâkî meşayıhından Hüseyin Vassâf (1872-1929 ) efendinin dervişidir. Kendisine haksever manasına gelen Nısfet soyismini almıştır. Bestekardır. Günümüze beş bestesinin notası ulaşmıştır. Bunlar : Acemkürdi

Read More

Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri

9 Mart 2020 Tarihinde Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezinde Gerçekleşen Erenler Meclisi Sıddîk Nâci Eren Efendi Konseri Güfteler: Sıddîk Nâci Eren Efendi Besteler: Mehmet Kemiksiz  I. BÖLÜM Hüseynî İlâhî

Read More

Allah Mu’în Allah Kerîm

Allah Mu’în Allah Kerîm Ol Müstean Rabbirrahim Allah Mu’în Allah Kerîm Mevlamız Allah-ü azim Allah Mu’în Allah Kerîm Sıddık eyle gel Tahammül Hakk’a tevekkül ol daim Odur Gafur ve

Read More