Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Cömert

Cömert   Sıddîk Nâci Eren efendi tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de cömertliktir (sehavet) . Allah’ın c.c. esma-i hüsnasından cömertlikle ilgili olanlarından

Read More

Meveddet

Meveddet   Sıddîk Nâci Eren efendi  tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de meveddettir. Karşılıksız ve katıksız sevgi. Meveddet sahibi kişi sevgisini fiille

Read More

Ölüm

Ölüm   Bismillahirrahmanirrahim   Her nefis ölümü tadacaktır. (1) “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz Allah’a içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz .” (2) Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki

Read More

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası   ” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” (1)     Anlamı : Allahım ! Bana

Read More

Ya Rabbi kalplerimizi dinin üzere sabit kılıver

Yâ mukallibe’l-kulûb! Sebbit kalbî alâ dînik (1, 4 ) Ey Kalpleri çeviren Allahım ! Kalbimi dinin üzerine sabit kıl. (2, 4) Bu dua bir çok hadisi şerif’te zikredilmiştir. Ümmü

Read More

Gökyüzünü Sarsan Dua

“Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Vedûd! Ya Ze’l-arşi’l-mecid! Ya Mübdi’, Ya Mu’id! Ya Fe’aalün lima yürid! Es’elüke bi-nuri vechikellezi mele’e erkane arşike ve es’elüke  bi-kudretike’l-leti kadderte biha ala cemiyı

Read More

Gel Aldanma Ey Derviş

Gel Aldanma Ey Derviş Eyle seyr-i süluku, bir mürşid-i kâmilden Bul târikin ehlini, aldanma gel ey derviş Çoğaldı sahte şeyhler, târikat kisvesi içre Seçmez Hakk’ı batıldan, uyma ona ey

Read More

Sıddık Naci Efendi’nin Eserleri

Kitapların dünyasında kendisini ümmi olarak telakki eden, ancak mana âleminde yaptığı sırlı yolculukların sonrasında kendisini yazmaya adayan Sıddık Naci Eren Efendi iznini de mürşidinden alıyor. Seyyid Kazım Efendiye gönlüne

Read More

AŞKINA MUHAMMED’İN

AŞKINA MUHAMMED’İN Yaratıldı mevcudât. Fahr-i âlem aşkına Hak yarattı her şeyi, aşkına Muhammed’in Doğdu Mekke şehrinde, nûra gark oldu zemin Putlar yere devrildi, aşkına Muhammed’in Ermedi hiçbir nebi, Kâbe

Read More

Oruç ve Sabır

Hz Peygamber (s.a.v.) ” Bu ay sabır ayıdır. Sabrın ise sevabı cennettir. ” buyurduğu gibi diğer hadisi şerifinde de ” Oruç sabrın yarısıdır. Sabır da imanın yarısıdır.” buyurmuşlardır. Yani

Read More