Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Ölüm

Ölüm

 

Bismillahirrahmanirrahim

 

Her nefis ölümü tadacaktır. (1) “Onlar; başlarına bir musibet gelince, Biz şüphesiz Allah’a içiniz ve şüphesiz O’na döneceğiz .” (2)

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyururlar ki : ‘ Yaşadığınız gibi ölürsünüz, öldüğünüz gibi dirilir haşrolursunuz. ‘  (3)

Vaiz ve nasihatçi olarak insana ölüm kafidir . (4)

Ölmeden evvel ölen kimseler sağlıklarında ölümle buluşmuşlardır. (5)

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi’nin hocası Bekir Sıdkı Visali Efendi Mevt kasidesinde şöyle yazar :

 

Sıdkı korkma ölümden ölüm Hakk’ın nimeti

Lâkin burda ölmeli; orada dirilmeli

Nebilerle birleşsin; sıddıklarla halleşsin

Şehitlerle nurlansın; salihlerle zevk alsın

 

Sıddîk Nâci Eren Efendi divanından bizlere seslenir :

 

Sıddîk Senin kulundur, yakma nar-ı cahimde

Resul’ünle kıl beni , kabre vardığım gece (6)

Ölüm gelip çatmadan, musallaya yatmadan

Kabristana varmadan yalvar güzel Allah’a

Hak soracak zerreden, kıyamet-i Kübra’da

Ruh bülbülü uçmadan, yalvar Güzel Allah’a (7)

 

 

Kaynaklar :

 

1-Âl-i İmran, 3/185; Enbiyâ, 21/35; Ankebut, 29/57

2- Bakara Suresi, 156

3-Hayat ve Ölüm Sıddîk Nâci Eren efendi s.110 ( Aliyyülkârî, Mirkâtü’l-mefâtîh 1/332, 7/375, 8/431)

4- Ölüm, Kıyamet ve Ahiret  Sıddık Naci Eren efendi s.54 (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IV, 288. )

5- Hayat ve Ölüm  Sıddîk Nâci Eren efendi s.88

6-  Sıddîk Nâci Eren efendi divanı

7- Sıddîk Nâci Eren efendi divanı s.20

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.