Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Sultan Hz.

Kaşifi Hüsnü Sultan

Hüsnü esas adı Kaşifi ise manevi ismi imiş. Erzincan Kemaliye Tuğlu (Hude / Hüdü) köyünde (Kemaliye ile Arapgir ilçeleri arasında) tahmini 100 yıl kadar önce yaşamış. (Hude köyü Osmanlı’nın et ihtiyacını organize ediyormuş . Ikı köylüye Osmanlı tuğ vermiş. Günümüzde adeta terk edilmiş konaklar , evler .) . Dedeleri orta asyadan gelip 750 sene önce bir ermeni köyü olan Hude’ye yerleşiyorlar. Anne tarafı ise Kudüs’ten gelen Hz Ali’nin (k.v.) oğlu Muhammed Hanefiyye (r.a.) soyundan geliyormuş. Onun zamanında Arapkir’de ve Elazığ’da da Uşşâkî dergahı varmış. İstanbul’a ticaret için gelip giderlermiş. Kilitbahir’de medfun Uşşâkî meşayıhından Hüseyin Hüsnü efendi’nin halifesi imiş. Köyde dergah varmış yıkılmış yeri boş duruyormuş. Kaşifi sultan’ın kabri şerifi köyün mezarlığında .  Kaşifi dede köyde halife yetiştirmiş ama devam etmemiş kolu o yörede. 150 kişiden köy 400 kişiye çıkmış. Dervişleri Kemaliye’ye gitmişler . Kaşifi Sultan’ın vefatında da emanetlerini Kemaliye’deki dervişleri gelip almışlar.

Kaşifi Sultan’ın 3 çocuğu varmış. En büyüğü Mazhar. Digerleri Muhiddin, Şahabeddin. Mazhar efendi Uşşâkî meşayıhından Mahmud Gani Üsküdari dede’den yetişmiş . Mazhar efendinin soyadı çakır ve kabri Karacaahmed’de tahmini 1983’de vefat etmiş. Şeyhlik yapmamış ama seyru suluğu bitirmiş. Şeyhliği İbrahim Mahfi efendi Ümraniye’de ile Vicdani sultan yürütmüşler. Gani dede (vefatı 1950) araştırıp Kaşifi Sultanı öğreniyor ama kendisini göremiyor. Çocuklarına yetişiyor.

Mezar taşında yazanlar :

Çakır ağazade Şeyh Hüsnü efendinin ruhuna fatiha

Tariki Uşşâkî’den Hüsnü efendi

Nice kimselere ederdi pendi

Oku Kuran ile ihlas o zata

Canana uçtu ömrü tükendi

 

Lillahi’l-Fatiha

Sene 1340 (m.1922) , 9 Mart

Pazartesi gecesi

Saat 8’de

Vefat Tarihi

 

Kaynaklar :

1- İrşâdiyye’nin Kurucusu Ahmed Tâlib-iİrşâdî ve Dîvânı Doç.Dr.Raşit Çavuşoğlu

42Mehmet Hakan Alşan, Anadolu Erenleri Melamet Hırkası, Kurtuba Yayınları, İstanbul 2012, ss. 131-331

2- İbrahim Mahvi Güz efendi

3- Derviş Hüseyin

4- Hacı Derviş Fikret abi fotoğrafladı.

 

Not: Bir hafta önce vefat eden İbrahim Mahfi Güz efendi’ye Allah c.c. rahmet eylesin.

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.