Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler

Habîb-i Karamânî hz.

Habîb-i Karamânî hz.   Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki’nin mürşidi Şeyh Semerkandi Ahmet Hazretlerinin feyiz aldığı insandır Habib Karamânî hz. .  Karaman’lı Şeyh Hacı İzzettin Efendi (Habib Ömer Karamani Hz.)

Read More

Nurbahşiyye

Nurbahşiyye: Muhammed Nurbahş el-Buhârî (869/1465). Kübreviyye’nin Horasan koludur.  (2) Hocası Kübrevî şeyhi Hâce İshak Huttalânî ‘dir . Nurbahşiyye’de seyrüsülûkün en önemli unsurlarından biri Kübrevî şeyhi Seyyid Ali Hemedânî’nin derlediği

Read More

İbn-i Hafif Hz 01

İbn-i Hafif hz. , Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki hz.nin evradında yazmış olduğu zatlardandır. …… Büyük velîlerden. İsmi Muhammed bin Hafîf eş-Şîrâzî, künyesi Ebû Abdullah, lakabı İbn-i Hafîf’dir. Babası sultan

Read More

Ümmi Sinan (k.s.a.)

Ümmi Sinan (k.s.a.) Evliyanın büyüklerinden, insanların hayırlısı, tarikat sahibi, Hak dostu, hakikat arayanların rehberi, zahiri ilimlerde de yüksek bir veli. Haram ve şüphelerden sakınan ince din bilgilerini, tasavvuf meselelerindeki müşkilleri

Read More