Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Arnavutluk’ta Uşşaki

Arnavutluk’ta Uşşaki

Arnavutluğ’un Ilbasan ili Fatih Sultan Mehmet zamaninda 1465 yılında fethedildi. Ilbasan (başkent Tiran’a yakın ) 1713 yılında   Uşşaki tekkesi açan zat Şeyh Behram efendi’dir. Kendi evini tekke olarak müridlerine tahsis etmiştir.

Ikinci olarak Arnavutlak’ta Tarik-i Uşşakiyyeden Sofracı Ali efendi divanı bulundu. Hocası Şeyh Cemali hz.dir. Ama kendi hayatıyla ilgili bilgi çok az olup şiirlerinden bir kaç örnek aşağıdadır :

Erenler halini bildik vücud iklimine girdik

Ey Sofracı şevke irdik bize Uşşakiler dirler

Özi kamil olanın her bir sözü bil nedir

Her birisi bir kitab anlar isen bil nedir

Cümle hicabdan geçer toğrı yoluna gider

Riyayı hep mahv ider Uşşaki dervişleri

Ariflere derman olan aşıklara seyran olan

Dertlilere derman olan benim pirim Hüsameddin

 

 

 

 

 

Kaynaklar :

1- Balkanlarda Tasavvuf Metin Izzeti

2- osmanli Doneminde Arnavutluk Ilbasan’da tasavvufi hayat, tekke ve zaviyeler Prof.Dr. Yusuf Kucukdag

3-Arnavutluk’taki tasavvuf faaliyetlerinin karakteri doc.dr. Resat Ongoren

4-Sofraci Divani dr.Adem Balaban

Foto : Arnavutluk’ta cami

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.