Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Kudüsü Şerif

Kudüsü Şerif

Yüce Allah (  c.c. ), Kur’anı Kerim’de şöyle buyurur: ‘Kulunu, kendisine birtakım ayetlerimizi göstermek için bir gece Mescidi Haram’dan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa’ya yürütenin şanı pek yücedir.’ (1)
Resulullah ( s.a.v. ) miraç yolculuğunda Beyti Makdis’e vardığında melekler :  “Selâm sana ey evvel, selâm sana ey âhir, selâm sana ey hâşir…” diye saygılarını sundular. Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) Efendimizi bütün Resûller ve Nebîler tâzim ile karşılayıp hazır oldular.
Resûlullah (s.a.v. ) Efendimiz onlara imam olup iki rekat namaz kıldırıp ümmetine dua etti. 
Daha sonra , Resulullah Mirac’a çıkarken bastığı taş da O’nunla yükselirken “dur” demesiyle havada kaldı.  (2, 3 )
Buhârî ve Müslim’in Ebû Hüreyre (R.A.)’den rivayet ettikleri hadîs-i şerîf:
“Namaz ve ibâdet için hiçbir mescide sefer edilmesi doğru değildir. Yalnız şu üç mescide sefer edilir: Mescid-i Haram, Mescid-i Resûl (A.S.) ve Mescid-i Aksâ.”.(4)
Sıddık Naci Eren Efendi de divanında şöyle yazar :
Bindi ol dem Burak’a, iki cihan serveri 
Erdi hemen bir anda, ol Mescid-i Aksa’ya
Hep cümle enbiyalar, karşıladı melekler 
Cümle peygamberlere, imam oldu Mustafa   (5)
 
Kaynaklar :
1- İsra suresi 17/1 meali

2- Sıddık Naci Eren efendi Nuru Muhammedi  2008 baskısı s.119- 123

3- Sıddık Naci Eren efendi Ahir zaman Peygamberi Ashabı ve Ümmeti s.268 – 276
4-  Sıddık Naci Eren efendi Özün özü. S. 337
5-Sıddık Naci Eren efendi divanı s. 206, 482
Foto: Mescidi Aksa
Kitap temini : Şelale Yayıncılık  / 0 216 420 9581

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.