Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Habîb-i Karamânî hz.

Habîb-i Karamânî hz.

 

Pir Hasan Hüsameddin Uşşaki’nin mürşidi Şeyh Semerkandi Ahmet Hazretlerinin feyiz aldığı insandır Habib Karamânî hz. .  Karaman’lı Şeyh Hacı İzzettin Efendi (Habib Ömer Karamani Hz.)   Anadolu’da yetişen ilk Halveti şeyhlerinden olup soyu, baba tarafından Hz. Ömer-ül Faruk’a ve anne tarafından Hz. Ebi Bekr Sıddık’a ulaşır. Doğum tarihi belli değildir. Niğde’nin Ortaköy kasabasında doğdu.

Habib Karamânî (ö. 902 / 1496) Anadolu’da faaliyet gösteren  Yahyâ-yı Şirvâninin beş meşhur halifesinden biri olan Habib Karamânî pîr-daşları Şükrullah Alâeddin er-Rûmî, Dede Ömer Rûşenî, Muhammed Bahâeddin Erzincânî ile birlikte bu tarikatın Anadolu’da yayılmasında önemli rolü olan bir sûfîdir.  (4)

Habibi Karamani’nin kabri şerifi Mehmet Paşa camii haziresindedir. Amasya Mehmet Paşa Mahallesi’nde Pirinççi Caddesi üzerindedir. Kitabesine göre, Sultan II. Bayezid’in vezirlerinden Hızır Paşa Oğlu Mehmet Paşa tarafından 1485 yılında yaptırılmıştır.(2)

Türbenin dışındaki ilk mezar Mehmet Paşa’nın babası Hızır Paşa’ya, ikinci mezar Mehmet Paşa’ya, üçüncüsü Habib Karamani’ye, bu durumda dördüncü mezar da Mehmet Paşa’nın oğluna aittir. (3)

Kaynaklar :
1-Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Tokat Gaziosmanpasa University Journal of Faculty of Theology Yıl/Year: 2018, Cilt/Volume: VI, Sayı/Issue: 1, Sayfa/Page: HABÎB-İ KARAMÂNÎ VE TASAVVUFÎ DÜŞÜNCESİ * Fatih ÇINAR
2-https://www.maxicep.com/forum/konu/habib-omeri-karamani-kisaca-hayati.689692/
3-http://dunyarehberi.blogspot.com/2011/04/habib-karamani.html?m=1

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.