Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Yigitbaşı Veli Okulu

Yigitbaşı Veli Okulu

 

YİĞİTBAŞI VELÎ OKULU AÇILDI !…
Yiğitbaşı Velî Ahmed Şemseddîn-i Marmaravî Hz.’nin (d. 839/1435, Gölmarmara – ö. 910/1505, Manisa) hayatı ve eserlerinin okunup açıklanarak düşünce dünyasının anlaşılmaya çalışıldığı bir sosyal medya platformu olan Yiğitbaşı Velî Okulu’nda Marmaravî Hz.’nin eserlerinin okunacağı ders müfredatında planlanan dersler şunlardır:
1) Erenler Halkası / Silsile-i Ehl-i Tarîkat
2) İki Aşk Denizi / Bahreyni’l-Aşk
3) İyilerin ve Yakınların Halleri / Ahvâlü’l-Ebrâr ve’l-Mukarrebîn
4) Sırlar Tomarı / Câmiu’l-Esrâr
5) Birlik Mektubu / Risâle-i Tevhîd
6) Güzel Başlangıç / Mukaddimetü’s-Sâliha
7) Sırların Keşfi / Keşfü’l-Esrâr
8) Erenler Bahçesi / Ravzatü’l-Vâsılîn
9) Mârifet Bilinci / İrfânü’l-Mâarif
10) Nefsin Yedi Katmanı / Atvâr-nâme-i Seb‘a
11) Tasavvufî Edepler / Hurda-i Tarîkat
12) Yoldaki İşâretler / Risâletü’l-Hüdâ
13) Dört Kapı / Risâle-i Makâlât-ı Şeyh Muhyiddîn İbnü’l-Arabî
14) Gayb Erenleri / Tabakâtü’l-Evliyâ
Yiğitbaşı Velî Okulu derslerini takip etmek için lutfen YouTube kanalımıza abone olup bildirimleri açarak takipte kalınız…
Diğer sosyal medya hesaplarımızdan da bizi takip ediniz:
Twitter: Yiğitbaşı Veli Okulu @OkuluVeli
Facebook: Yiğitbaşı Veli
İnstagram: Yiğitbaşı Veli Okulu @yigitbasiveli
Dersleri seyretmek için abone olabilirsiniz :

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.