Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Ali Niyazi Baba

Ali Niyazi Baba

Ali Niyazi efendi , İzmir Beydağ’da medfundur.  Yolunu Kiraz’da medfun Ali Talip Çatalyürek efendi yürütmüştür.

 

Kabir taşında yazanlar :

Sene bin üçyüz otuzbir (miladi 14 Mart 1915)
Etti rıhlet darı beka ol pir
Şağbanı şerifin yirmi biridir
Hem Hak ile hak olup aslı canandır
Cismi kesiften cismi latife döndü pir
Dâhil-i cânân olub vâsıl-ı ğufrândır (affetme, merhamet etme)
Sened-i Furkan’la “la taknetu min rahmetillah”dır (Allah’ın rahmetinden umudunuzu kesmeyin. Zümer suresi 53.ayet meali)

Ğaferallahu min mürşîd ona mürşîd-i hakîkîdir

(El-Gaffar (c.c.) : Günahları örten, günahları bağışlayıcı. Mağfireti çok. Kullarının günahlarını afveden Cenâb-ı Hak (c.c.) . )

Tarîkat-i aliyye-i Uşşakî meşayihinden na’lband
Hüve’l Bakî Hayyu’l lâ yemût (O (Allah) diridir, ölümsüzdür ) hâdimü’l fukara ve’l mesakîn (miskin)
Hüseyinzade es Seyyid Şeyh Ali
Niyazî Baba’nın rûh-ı şerîfine fatiha
……

Ali Niyazi hazretleri

Bineriz aşk atına Kaf dağını aşarız

Zikir kırbaçımızdır Hu dedikçe çoşarız

Biz fenayı tam ile çıkarız Dost katına

Öyle bir katreyiz ki umman olur taşarız

Dost ile bir oluruz yedi umman içinde

Pir elinden Kevser’i içmeyene şaşarız

Biz hakikat yolunda şeriatsız gitmeyiz

Hakikat elde diye şeriatı terk etmeyiz

Aşık Niyazi içti Dost elinden Kevser’i

O’nun yolundan ayrı başka yola gitmeyiz

 

not: Osmanlıca metni latinize eden Oguzhan Kantar ve Mehmet Akif Köseoğlu’na teşekkür ederiz.

2 thoughts on “Ali Niyazi Baba

  • Selamun Aleyküm

   Emine Hanım

   Ali Niyazi Baba ile ilgili bilgimiz kısıtlıdır. Kiraz’da Ali Talip Çatalyürek efendi’nin
   hocasıdır. Onlardan bilgi alınabilir.

   hayırlı günler

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.