Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Meveddet

Meveddet

 

Sıddîk Nâci Eren efendi  tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de meveddettir.

Karşılıksız ve katıksız sevgi. Meveddet sahibi kişi sevgisini fiille gösterir. Sevginin daim olması . (3)  Vüdd (meveddet) , sevginin sebat bulması demektir.(4)  Muhabbet anlamına gelen bu kelime istemek ve sevmek; istenilen ve sevilen şeyin gerçekleşmesini arzu etmek demektir. (6)  Meveddet sevginin olgunlaşmış karar kılmış halidir.(7)  İhsandan meveddet;  sevgi doğar. (8) Meveddet, bitmeyen, karşılık beklenmeyen, sevdiğinin üzerine titreten, merhameti doğuran bir sevginin adıdır. Allah’ın sevmesi karşılıksız, sürekli ve merhamet doludur. (9, 10) Meveddet ile ilişkili kavramlar : üns, muhabbet, vedd, şevk, aşk ve ülfet’tir .

Sevgi kelimeleri içerisinde sadece meveddet’ten Allah’ın bir ismi vardır; Vedûd. (9) Ya Vedûd (c.c.)  hem çok sevilen hem de çok seven diye mânâlandırılmıştır. (12) “Sonsuz muhabbete, yegâne lâyık olan. Mahlukatını seven ve onların hayrını isteyen. İyi kullarını seven, onları rahmet ve rızasına erdiren.”  (15)

Allah (c.c.) , muhsinleri (dürüstleri, güzel davrananları, ihsan ve ikram ehlini)) (Bakara,2/ 195) ;), tevbe edenleri ve temizlenenleri: (Bakara,2/ 222) , kendine dayanıp güvenenleri (Âl-i İmrân, 159)  Rasûlullah’a (s.a.v.) tâbi olup uyanları: ( Âl-i İmrân,3/ 31) , takvâ sahibi muttakîleri, (Â -i İmrân,3/ 76, et-Tevbe, 4), sabredenleri: (Al-i İmrân,3/ 146), adil olanları: (Mâide,5/ 42), (Hucurât,49/ 9), cihad edenleri  (es-Saff, 4)… sever.     (5,11)

“(Ey Nebiyy-i Ekrem!) De ki: Eğer siz Allâh’ı seviyorsanız hemen bana uyun ki Allah da sizleri sevsin ve suçlarınızı mağfiretle örtsün! Allah Ğafûr’dur, Rahîm’dir.” (Âl-i İmrân, 31) (11)

Meveddet, Hazreti Muhammed’in makamından sunulan ilâhî lütûftur. (1) Sûre-i Şûrâ’nın 23. âyet-i kerîmesinde Cenâb-ı Hakk Resûl-i Ekrem Efendimize hitâben şöyle buyuruyor : De ki, Ben bundan (yani risâlet ve irşâd hizmetinden) ötürü sizden herhangi bir karşılık beklemiyorum, sizden istediğim tek şey bana yakîn (ehli beyt) olanları sevmenizdir.  (14)

Âyet-i kerîmede buyrulur: “Îmân edip de sâlih ameller işleyenlere gelince, Rahmân olan Allah, onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek (onları gönüllere sevdirecek)tir.” (Meryem, 96) Allah Teâlâ bir kudsî hadiste de şöyle buyurmuştur: “Kulum bana, kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir şeyle yaklaşmış olmaz. Nâfilelerle de durmadan Bana yaklaşmaya devam eder. Tâ ki Ben onu severim. Ben onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Ben’den bir şey talep ederse istediğini mutlaka ona veririm. Herhangi bir şeyden korumamı isterse de onu muhakkak ondan korurum.” (Buhârî, Rikāk, 38; İbn-i Mâce, Fiten, 16)  (11)  ’Müminin mümine Allah için meveddet göstermesi, imanın en büyük şubelerindendir. …’ (13) “Allah, takvâ sâhibi, gönlü zengin ve kendisini ibâdete vererek şan ve şöhretten uzak duran ve nefsinin ıslâhı ile meşgul olan kulunu sever.” (Müslim, Zühd, 11)  “… Huşû içinde, hüzünlü ve merhametli olan, insanlara hayrı öğretip Allâh’a itaat etmeye çağıran her kalbi de sever. … ” (Deylemî, Müsned, I, 158)  “Allah Teâlâ, gençliğini Allâh’ın tâatinde geçiren genci sever.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65)  “Allah Teâlâ, kulunu helâl peşinde koşmaktan yorulmuş vaziyette görmeyi sever.” (Süyûtî, el-Câmiu’s-Sağîr, I, 65)  “Allah -azze ve celle- bir iş yaptığında sağlam ve güzel yapan kişiyi sever.” (Deylemî, Müsned, I, 157) (11)

 

Kaynaklar :

1-Ey Gönül Var Allah’a kulluk eyle Sıddîk Nâci Eren efendi syf.119

2-https://www.tevhidikuranmeali.com/2020/04/29/meveddet/

3-https://dunyasozluk.com/baslik/meveddet-74103

4-https://1000kitap.com/meveddet-ve-hub–1015136/iletiler

5- Kuran-ı Kerim Mealleri

6-http://hasankamilyilmaz.com/ailede-sukun-meveddet-ve-rahmet.html

7-https://mobile.twitter.com/hashtag/meveddet?lang=en

8-http://www.ahikirsehir.com/tag/meveddet

9-https://www.yenisafak.com/yazarlar/faruk-beser/genclik-ak-ve-meveddet-2007886

10-https://www.ismailaga.org.tr/kalpleri-huzurlu-ailenin-uc-temel-tasi-sekinet-muhabbet-merhamet
11-https://www.islamveihsan.com/murakabe-i-muhabbet-nedir.html

12-http://www.rne.com.tr/serh-ve-izahlar/ism-i-vedud-1/

13-http://www.hajij.com/tr/moral-advice/item/11-hadis-erhi

14-https://defter-i-ussak.blogspot.com/2017/12/peygamberimizin-yakinlari-ve-meveddet.html?m=1

15-https://sorularlaislamiyet.com/el-vedud

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.