Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Ahadiyet

Ahadiyyet

 

Abdurrahman Sami Niyazi Hz. Evrad-ı Mukarrebun adlı eserinde  ahadiyet  kavramı üç ayrı yerde geçer : (9c) , ( 43c)  ve  (55c) .

Bekir Sıdkı Visali Hz. ise Münacat-ı Kübra’sında : ‘Cem-i (Esmalar) Esma sıfatı sadır (meydana, ortaya çıkan) saltanatı Hakkiyyeyi ( Hakk’a âit, Hakk’a mensup, Hak ile ilgili. ) ve halkiyeyi ( halka âit; yaratma ile, mahlûk ile ilgili. ) kahir (üstün gelen) makamı ahadiyyeti zatta vücudumdan fani olayım Allah’ım. ‘ diye anlatır.

Sıddîk Nâci Eren Hz. ise Adın Güzel Zatın Güzel eserinde (syf.5 ) : ‘ Onlar (tevhid meselesinde itikat ve amellerini en sağlam temeller üzerine kuran bahtiyar ve seçkin kullar) Hak ile beraberdirler. Ahadiyyet penceresinden tecelli eden nice hakikatleri müşahede edebilecek yüce mertebelere vasıl olmuşlardır. (erişmişlerdir)’ diye yazar.

Ahadiyyet; birlik, Cenab-ı Hakk’ın birliği, vahdâniyet mânâlarınadır. (1) Allah’ın (c.c.) zatında, sıfatlarında, yaratmasında ve emretmesinde bir ve tek olması; Allah’ın eşinin, benzerinin ve ortağının olmaması durumu. Allah’ın yaratmasındaki denge, düzen ve mükemmelliğin yaratmış olduğu bütün varlıklarda gözükmesi, tecellisi. (2)

Mutasavvıflara göre isim, sıfat, nisbet ve taayyünlerden (ortaya çıkma, belirme) hiçbiri söz konusu olmaksızın, bunların varlıkları kesinlikle dikkate alınmaksızın ilâhî zâta ahad (tek , eşsiz, bir) ismi nisbet edilmiştir: ahadiyyet ise O’nun bu eşsizliğini ve tekliğini ifade eden bir sıfattır. Ahadiyyet, daha mükemmeli tasavvur edilemeyen birlik, ezelî ve ebedî tekliktir. (3)

 

Kaynaklar :

1-  http://www.halisece.com/sorulara-cevaplar/1419-allah-teala-nin-mahlukata-tecelliyati.html

2-  Diyanet dini kavramlar sözlüğü https://mumsema.com.tr/soru/ahadiyet-ne-demek-kisaca/

3-  Süleyman Uludağ   https://islamansiklopedisi.org.tr/ahadiyyet

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.