Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Cömert

Cömert

 

Sıddîk Nâci Eren efendi tasavvuf yolunun ahkamını (Hükümler, kanunlar, emirler, buyruklar) altı maddede sayar bunlardan biri de cömertliktir (sehavet) .

Allah’ın c.c. esma-i hüsnasından cömertlikle ilgili olanlarından bazıları şunlardır: El-Kerim c.c., El Cevad c.c. , El Gani c.c., Zül celali vel-ikram c.c.

Resûlullah (s.a.v.) insanların en cömerdi idi. (1) Kendisinden bir şey istendiğinde, «hayır» dediği vâkî değildi. (2) Cömert insan, Allâh’a, cennete ve insanlara yakındır. (3) Gıpta edilen kişilerden biri:  Allah’ın verdiği malı hak yolunda harcamayı başaran kimsedir. (4) Hayır olarak harcadıklarınız kendi iyiliğiniz içindir. Yapacağınız hayırları ancak Allah’ın rızasını kazanmak için yapmalısınız. Hayır olarak verdiğiniz ne varsa, karşılığı size tam olarak ödenir ve asla haksızlığa uğratılmazsınız. (5)  Veren el, alan elden üstündür .  (6) Kendilerini rızıklandırdığımız nimetlerden infak ederler. (7)

Hz. Ebu Bekir’in cömertliği

Hz. Ömer (ra)şöyle anlatıyor:

“Hz. Peygamber bir gün bizlere sadaka vermemizi emr etti. O sıralarda mal bakımından oldukça zengindim. Kendi kendime “Eğer Hz. Ebu Bekir’i geçebilmem mukadderse ancak bugün olabilir” dedim ve malımın yarısını getirdim. Hz. peygamber “Aile efradına bir şey bıraktın mı?” diye sordular. “Evet, onlara da bir şeyler bıraktım” dedim. Ne kadar bıraktığımı sorduklarında da “Bunun kadar da onlara bıraktım” cevabını verdim. Biraz sonra da Ebu Bekir geldi. Hz. peygamber ona da “Ey Eba Bekir! Sen aile efradına ne bıraktın?” o da “Onlara Allah’ı ve onun resulünü bıraktım” dedi. Bunun üzerine onu hiçbir zaman geçemeyeceğimi anladım.” (8)

Sıddık Naci Eren efendi bir eserinde: ‘ Kişide Hak sevgisinin nişanelerinden biri de sehavette denize benzemesidir.’ Diye yazar.

Nefs-i Mülhime’nin Şartlarından biri de cömertliktir  .

 

 

Kaynaklar :

1-Buhârî, Bed’ü’l-Vahy 5, 6, Savm 7; Müslim, Fedâil 48, 50

2- Müslim, Fedâil, 56

3- Tirmizî, Birr, 40/1961

4- Buhârî, İlim 15, Zekât 5, Ahkâm 3, Temennî 5, İ’tisâm 13, Tevhîd 45; Müslim, Müsâfirîn 268

5- Bakara sûresi, 272

6- Müslim, Zekât 97. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 32.

7- Bakara sûresi, 3

8- Ebu Davud, Tirmizi

 

https://www.islamveihsan.com/comertlik-ile-ilgili-ayet-ve-hadisler.html

https://www.islamveihsan.com/peygamberimizin-hayatindan-comertlik-ornekleri.html

https://www.islamveihsan.com/en-comert-insan-kimdir.html

https://hadisarabul.com/hadis/9624-Cennet-comertler-yurdudur-Cenabi-Hakka-ile-baslayan-hadis

http://vavelif.com.tr/yazarlarimiz/vavelif-dergisi/674/sadaka-mali-eksiltmez

http://m.sorusorcevapbul.com/makale/comertlik/sahabelerin-comertliklerinden-ornekler

https://kisa-ozet.org/comertlik-ile-ilgili-hadisler/

https://www.igmg.org/tr/hutbe-allah-ca%C2%B6merttir-ca%C2%B6mert-olanlarae%C2%B1-sever/

https://islamansiklopedisi.org.tr/comertlik

https://www.hakikat.com/hakikat-dergisi/282/hazret-i-allah-comerttir-comert-olani-sever

https://www.islamisohbet.gen.tr/konular/comertlikle-ilgili-ayetler.16884/

https://www.dostkelimeler.com/comertlik-ile-ilgili-ayetler/

https://www.dostkelimeler.com/comertlik-ile-ilgili-hadis-i-serifler/

https://www.fikriyat.com/galeri/islam/comertlikle-ilgili-ayet-ve-hadisler

http://mucizedualar.com/comert.html

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/kerem

https://sorularlaislamiyet.com/kaynak/comertlik-0

https://sorularlaislamiyet.com/comertlik-ile-ilgili-ayet-ve-hadisleri-yazabilir-misiniz

http://islambilgilerimiz.blogspot.com/2014/02/comertlik.html?m=1

https://www.kuranvemeali.com/comertlik-ile-ilgili-ayetler

https://www.forumduasi.com/9177-comertlik-ayetleri.html

https://m.facebook.com/photo.php?fbid=678347338905740&id=100001914399151&set=a.116013845139095&source=48

http://islamahlaki.blogspot.com/2007/11/cmeretliin-zirvesi-isr.html?m=1

https://www.islamveihsan.com/peygamberimizin-hayatindan-isar-ornekleri.html

https://tasavvufderyasi.wordpress.com/2010/10/20/sufilerin-ahlaki-2/

https://hadis.resulullah.org/index.php?s=oku&id=2252

https://www.kirmizilar.com/tr/index.php/konuk-yazarlar2/3493-futuvvet-ve-ahilik-teskilatlarinin-ahlaki-ilkelerinin-olusmasinda-tasavvufun-onculugu

http://tasavvufmektebim.blogspot.com/2016/10/nefsi-mulhime.html?m=1

http://hasankamilyilmaz.com/tasavvuftaki-peygamber-hasletleri.html

https://www.hakikat.com/takvim-yapragi/sehavet

https://www.islamveihsan.com/sehavet-ne-demek.html

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.