Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Erzurum’da Uşşakiler

Erzurum’da Uşşakiler

foto : Sıdkı Baltakesen

Erzurum’daki Uşşakiler

Uşşaki meşayıhından Bekir Sıdkı Visali hz. (1950-1960lı yılar) zamanında Erzurumda Uşşakiler varmış. Bekir ef. yaşlı olduğundan halifesi Mehmet Ruhi ef. Erzurum’a gidermiş. Selahaddin ef. Erzurum idarecisi imiş. Onun zamanında çok ihvan bu yola bağlanmış. Çırçır camisi yakınında Uşşaki dergahı varmış. Ders günleri cumartesi imiş. Selahaddin ef. daha sonra ailevi sebeplerle İstanbul’a göçmüş. Onun yerine kardeşi Şefik efendi görevi devam ettirmiş. Bir süre sonra Şefik efendi de İstanbul’a göçünce yerine Sıddık efendi bakmış. Selahaddin ef. 2015’de Şefik ef. 2011de vefat etmiş. Ardından Sıddık ef. de vefat etmiş. Şu anda Eşref ef.nin dervişi Münib ef. bu görevi yürütüyor.

Sıdkı Baltakesen ef. Sıddık Naci Eren ef.nin idarecisi olarak Erzurum’da hizmet vermiş. Çırçır tekkesini dergah olarak beraberce kullanmışlar. Sıddık Naci Eren ef. Erzurum’a birkaç kez gelmiş. Hanimlarla da ihvandan Hacı rıfkı abinin eşi ilgilenirmiş. Sıdkı ef. 2010’da vefat etmiş. Şimdilerde salgın müsaade ederse Celal efendi bu meydanda hizmeti yürütecek inşaAllah.

 

 

Kaynaklar : Münib efendi , Mehmet Güzelayna, Ali Canib efendi, Celal efendi, Kazım Baltakesen, Naim Kaya, Ahmed Rufai Karaoğlu

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.