Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası

Hz. Hızır’ın a.s. Şifa Duası

 

” Allâhümme lâ tüşmit a’dâî bidâî ve’c-ali’l-Kur’âne’l-Azîme şifâi ve devâî fe-enel alîlü ve ente’l müdâvî.” (1)

 

 

Anlamı :

Allahım ! Bana verdiğin bela ile düşmanlarımı sevindirme. Kur’an-ı Azimü-ş Şan-ı bana deva ve şifa eyle. Ben hastayım, tedavi edecek de Sen’sin (c.c.) .  (2)

 

Kaynaklar :

1- Sıddîk Nâci Eren Efendi Saadeti Ebediyye cumartesi günü evradından syf.33

2- https://www.mucizedua.com/2016/07/03/hz-hizir-as-nin-sifa-duasi/

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.