Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Kasidei Münferice

Kasidei Münferice

 

Tunus’un tevzer ilinden Arapça dilbilgisi öğretmeni Yusuf İbnun Nahvi’nin (433/1041-513/1119) yazdığı kasidenin adı : Münferice. Kendisi Tevzer dışında iken malının gasbedildiğini duyması üzerine nazmettiği rivayet edilir. Allah’a teslimiyeti dile getiren bu kaside büyük bir üne kavuşmuş, sıkıntılı ve kederli insanların virdi haline gelmiştir.İbnun Nahvi Beni Hammad kalesinde yaşamış ve orada vefat etmiştir.

Daha fazla bilgi için : https://islamansiklopedisi.org.tr/ibnun-nahvi

 

Bu kasideye Uşşaki yolu mürşidlerinden Salahaddin Uşşaki hz. (1117/1705- 1197/1783) bu kasideye bir tercüme yazmıştır. Bunu Yusuf Yıldırım Bey latin harflere aktarmıştır. Okumak isteyenlere linki :

https://www.researchgate.net/publication/282222175_Salahi-i_Ussaki’nin_Manzum_Kaside-i_Munferice_Tercumesi_Translation_of_Salahi-i_Ussaki’s_Poetic_al-Qasidah_al-Munfarijah

Uşşaki yolu mürşidlerinden Bekir Sıdkı Visali hz. de Kaside-i Münferice’yi şerh etmiştir.

Buradan okuyabilirsiniz.

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-1.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-2.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-3.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-4.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-5.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-6.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-7.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-8.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-9.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-10.html

http://visalidivani.com/TR/sohbetler/hakikat-ve-marifet-sirlari/kaside-i-munferice-bolum-11.html

 

**********

Münferice Kasidesinin Türkçesi

 

http://www.mistikalem.com/kultur-sanat/munferice-kasidesinin-turkcesi-haberi-6470

 

Münferice’si ve Tercümesi

 

http://dilandlanguage.blogspot.com/2014/11/ibnun-nahvi-el-kasidetul-munfericesi-ve.html?m=1

 

Makamla okunuşları :

 

Qasidah al-Munfarijah | Written by Sidi Ibn al-Nahwi RA – YouTube

https://m.youtube.com/watch?v=b_W6WhTriMM

Qasida al-Munfarija – Siddi Ibn Nahwi

https://www.youtube.com/watch?v=Rp802AB2l6Y

| Al Munfarijah | Abdelhafid Al Baqali | عبد الحفيظ البقالي

https://www.youtube.com/watch?v=lDSBH8IXBSY

Qosidah Munfarijah

https://www.youtube.com/watch?v=0lBlUEQbJa4

Münferice Kasîdesi قصيدة المنفرجة لابن النحوي

https://www.youtube.com/watch?v=hX8y8Lw91h8
HIZIB Nahdlatul Wathan NW ISYTADDI QASIDAH MUNFARIJAH

https://www.youtube.com/watch?v=2MAuC9yibaI

Beautiful and Powerful Al Munfarijah – Poem of Relief

https://www.youtube.com/watch?v=JNoQ0DGhCg0

 

****************

Meraklısına notlar :

 

Ankaravi serhi

https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezDetay.jsp?id=AGzmfN5GzYPL71PMhRZAtw&no=7YqV-blXhdXFNAeYLCvaYQ

Kani’nin münferice tercümesi

https://app.trdizin.gov.tr/makale/TXpjd056ZzBOQT09/edebiyatimizda-kaside-i-munferice-gelenegi-ve-ebu-bekir-kani-nin-manzum-kaside-i-munferice-tercumesi

Esad Erbili ef.nin Münferice tercümesi

https://www.academia.edu/15265390/Es_ad_Erbil%C3%AE_nin_Terc%C3%BCme_i_Kas%C3%AEde_i_M%C3%BCnferice_Adl%C4%B1_Eseri

İsmail Ankaravi’nin Münferice tercümesi

https://www.academia.edu/40136457/Kas%C3%AEde_i_M%C3%BCnferice_ve_%C4%B0smail_Ankarav%C3%AEnin_Hikem_i_M%C3%BCnderice_f%C3%AE_%C5%9Eerhil_M%C3%BCnfericesi_Hassan_Abdallah_ALZYOUT

……..

Antalya Mehmed Pasa Camisi duvarına işlenen Münferice kasidesi ve Turkcesi

https://newelhome.com/post-category/M%C3%BCnferice-Kas%C3%AEdesi/

Tekeli pasa camiinin duvarlarındaki Münferice Kasidesi Antalya
https://yandex.com.tr/video/touch/preview/?text=münferice%20kasidesi&path=wizard&parent-reqid=1631721953706915-80989538970981422-man0-6877-7f3-man-l7-balancer-8080-BAL-1864&wiz_type=v4thumbs&filmId=415964961813483661

 

foto : Beni Hammad kalesi

*****************

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.