Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Asitane’deki Kabri Şerifler 1

Asitane’deki Kabri Şerifler 1

Sıddık Nâci Eren (k.s.) efendi’nin bağlı bulunduğu tasavvuf ekolü Halvetiyye’nin Uşşâkıyye koludur.  Uşşâkıyye kolunun kurucusu ise Pir Hasan Hüsameddin Uşşâki hazretleridir. Bu yazıda Pir hazretlerinin Asitanesindeki kabri şerifler hakkında kısa bilgiler vermeye çalışacağız.

 

 

( Krokideki numaralara göre )

1- Pir Hasan Hüsameddin Uşşâki hz. (vefatı m.1593)

2- Pir Hz.nin büyük oğlu Mustafa efendi (vefatı m.1628)

3- Pir Hz.nin ikinci hanımı Esma Hatun (Pir hz.nin en küçük oğlu Abdürrahim efendinin annesi)

4- Pir Hz.nin kızı Ferah Sultan (vefatı m.1645)

5- Pir Hz.nin ortanca oğlu Abdülaziz efendi (vefatı m.1635)

6- Mazanna-i Kirâmdan Edirneli Şeyh Muhammed Sıdkî Efendi (Asitane ve Bedreddin dergahı Şeyhi)

7- Şeyh Saîd Efendi (Muhammed Sıdkî Efendi-zâde) (v.m.1858) (Bedreddin dergahı şeyhi)

Kabirlerin üzerindeki beton zemindeki sandukalardaki isimler (bu zatların bazılarının kabirleri Pir hz.nin yanında olmayıp Asitanenin bahçesindeki kabristandadır.) :

8- Şeyh Muhammed Bosnavi efendi

9- Hz. Pirin Oğlu Mustafa Efendi

10- Şeyh Ahmed Hüsami Efendi

11- Şeyh Muhammed Nurullah efendi

 

Not :

1- Pir Hz.nin ilk eşi Helvacı Matlube bacı Pir hz.den önce vefat ettiği için kabri şerifi Asitane’den 300 mt ileridedir. (vefatı m.1592)

2- Pir Hz.nin en küçük oğlu Abdurrahim efendi’nin kabri şerifi Edirnekapı haricindedir. Ama yeri tam olarak bilinememektedir.  (vefatı m.1667)

Sıddık Nâci Eren (k.s.) efendi’nin hizmet ettiği tasavvuf okulu Halvetiyye-i Uşşâkıyye kolunun kurucusu Pir Hasan Hüsameddin Uşşâki hazretlerinin Asitanesindeki kabri şerifler hakkında malumat derlemeye çalıştık .

 

Kaynaklar :

1- Sefine-i Evliya cild 3

2- Pir Hüsameddin Uşşaki hz. Sıddık Naci Eren Efendi

3- Pir Hz. Asitanesi Türbedarı Fatma Annenin Torunları

 

 

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.