Uşşaki Tarikatı

Tariki Uşşaki Hakkında Bilgiler
Şücaaddin Aziz hz ve kabri şerifi 
Şücaaddin Aziz hz ve kabri şerifi

Tasavvufda Halvetiyye yolunun  kollarından biri de kurucusu Pir Hüsameddin Uşşaki hz. olan Uşşakiyye’dir.

 

Şücaadin Aziz hz , Halveti Uşşaki şeyhidir.
Hocası Şeyh Talibi İrşadi hz. dir. Öğrencisi Şeyh Abdurrahman Sami  Niyazi hz.dir.
Şücaaddin hz. birçok ilçeye gezerek hizmet etmesiyle birlikte esas irşad yeri  Çanakkale’dir.
Vefat ederse nereye defnedilmesi sorulduğunda  Çanakkale mezarlığındaki ilk eşi hatice hanımın  yanına  der.
Mezarlık eski Çanakkale garajına bitişiktir. Şehir büyürse Mezarlığı taşırlar denince de :
… Kalkana da yuf kaldırana da …  der.
1916 yılında 101 yaşında vefat eder.
Vefatından sonra 1940 lı yıllarda mezarlık taşınır .
Belediye kabirlerin yeni yere taşınmasını duyurur. Ama o yıllarda  iletişim ve ulaşım çok gelişmiş değildir. Öğrencisi Abdurrahman Sami efendi Istanbul’da vefat etmiş , kızı ise Ödemiş’te yaşamaktadır.
Daha sonra nakli kubur yapılmadan  belediye bu alana bir iş merkezi yapar.
Yolunu Şeyh Sıddık Naci Eren efendi devam ettirmiştir.
Foto : eski çanakkale garajı kapısı karşısındaki ağacın dibi Şeyh Şücaaddin Aziz hz.nin kabri şerifidir.
Burası çanakkale iş merkezinin muammer aksoy parkına bakan yönündeki giriş katından üst kata çıkan merdivenin altına tekabül etmektedir.
Not: Naim efendi 1963 yılında askerlik için geldiği Çanakkale’de Şücaadin Aziz hz.nin kabri şerifini ziyaret etmiş.
Kaynaklar :
1- Şeyh Sıddık Naci Eren Pir Hüsameddin Uşşaki kitabı
2- Şeyh Arif Eren divanı
3- Şeyh Ali Talip Çatalyürek ile röpörtaj
4- Uşşaki dervişi Mehmet efendi ile söyleşi
5- Çanakkale Belediyesi internet sitesi

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.